Skip to content

Ervaringen

Degene die jullie voorgingen

Frank en Lydia (getrouwd, 9 jaar samen, 2 jonge kinderen)

Ik speelde lang met de gedachte of het niet beter was om uit elkaar te gaan. Bij het opstaan was er al direct een spanning tussen ons aanwezig, hadden wij geen geduld voor elkaar en lukte het ons niet om dit patroon te doorbreken.

Tijdens ons eerste gesprek met Paul maakte hij een open en prettige manier contact en voelde we de veiligheid om moeilijke onderwerpen te bespreken. Door te blijven bij onze hulpvraag is het vertrouwen ontstaan in een goed resultaat. Hij luistert aandachtig en is precies. Paul had de drive om samen met ons naar een resultaat te werken en hierop te sturen.

Paul heeft een prettige balans tussen serieus en zorgvuldig werken waarbij zijn humor weer lucht schept. Een begeleiding op basis van vertrouwen doordat hij enerzijds put uit ervaring en kennis, en op een gestructureerde wijze werkt; anderzijds is mijn ervaring dat hij ook intuïtief werkt en creatieve paden durft te bewandelen. We hebben allebei inzicht gekregen vanuit waar en welk gevoel we soms met emotie reageren. Er is begrip ontstaan voor elkaar wat helpt in toekomstige discussie ons sneller te herpakken en op een goed spoor te komen.

Ellen (Samengesteld gezin met jonge kinderen)

Ik heb Paul leren kennen als iemand die een begeleidingsgesprek creëert waarin respect ten grondslag ligt dit hielp in vertrouwen lastige onderwerpen te bespreken. Er kwamen (diepere) persoonlijke thema’s ter sprake en werden die in een nieuw perspectief met nieuwe inzichten over mijzelf geplaatst en de relatie met mijn partner. Daarnaast is het Paul’s kracht om op een liefdevolle manier te confronteren met pijnlijke thema’s in de relaties die ik, wij, nog niet met elkaar waren aangegaan. Zijn aanpak zou ik typeren als nieuwsgierig naar wat de ander beweegt, scherp in zijn observaties en vragen waar ruimte is voor humor.

Tessa en Jordi (Partners zonder kinderen)

Paul was mijn werkbegeleider en werkten wij voor dezelfde organisatie. Toen het niet goed ging in onze relatie hebben wij Paul opgezocht en zijn we bij hem in relatietherapie gegaan. Daar werd al snel duidelijk dat persoonlijke thema’s zich in zowel werk- en privéomgeving zich afspelen, in andere woorden: hetzelfde thema alleen in een ander jasje.
Mijn thema ‘de ander helpen’ is positieve eigenschap voor mij als hulpverlener en als partner maar het heeft zijn valkuil. Zonder het goede van deze eigenschap te diskwalificeren met wat er allemaal slecht aan is kwam er balans tussen ‘helpen’ en ‘autonomie’.
Wat ik mooi en uniek vind aan de begeleiding die Paul biedt, is dat Paul echt investeert in het persoonlijke contact en zijn observaties geeft in de vorm van een ondertiteling en uitleg waarbij het duidelijk wordt welke dynamiek er speelt tussen mij en mijn partner. Voor mijn partner en mijzelf was het gezamenlijke ontdekkingsreis met Paul als gids

Dennis en Lisette

Dennis en ik hebben samen 2 kinderen; een jongen en een meisje. Omdat we allebei al de veertig waren gepasseerd en we allebei een kinderwens hadden werd ik na ruim een jaar verkering zwanger en kwam ook al snel de tweede. 
We merkte dat wij beide dezelfde fouten leken te maken en patronen zich herhaalde uit vorige relaties. De wens van Dennis en mij was om niet nogmaals een relatie op de klippen te laten lopen. Alhoewel Dennis en ik het beste met elkaar voor ogen hadden en wij ons best deden, deden we dit op een manier niet verder hielp. Door met Paul te reflecteren op ons eigen handelen en de vraag uit te diepen ‘waarom doe ik dit zoals ik dit doe?’ heeft het ons heeft geholpen en inzicht gegeven in ons eigen handelen. We hebben weer regie gekregen op onze relatie en hebben we het op een positieve manier kunnen vorm geven.