Skip to content

Relatietherapie

Neem direct contact met me op

“Liefde is de zoektocht naar eenheid”

Augustinus

Bij gedachten of vragen zoals:

  • We maken vaak ruzie (over dezelfde onderwerpen)
  • Ik heb het idee dat de ander mij niet begrijpt
  • Ik ben bang dat onze problemen en/of ruzies een slecht effect op de kinderen hebben
  • Hoe zorgen we ervoor dat de liefde weer groeit?
  • Ik mis onze intimiteit
  • Is er nog wel liefde?
  • Is het niet beter om uit elkaar te gaan?
  • Hij/zij gaat (misschien) vreemd
  • Ik heb gevoelens voor een andere man of vrouw
  • Hoe vinden wij elkaar weer?

Relatietherapie in een begeleidingsgesprek
Het uitgangspunt van relatietherapie is kijken naar de disfunctionele herhalende patronen op verschillende gebieden, namelijk in communicatie, gedrag, gevoelens en gedachten. Relatieproblemen komen veelal voort uit persoonlijke thema’s van het individu. Een partnerrelatie is de plek waar pijnlijke persoonlijke thema’s worden uitgevochten zonder resultaat. Het probleem wat zich op dat moment voordoet of waar ruzie over wordt gemaakt is veelal niet de kern en oorzaak in het onderliggende probleem, alhoewel het als het hoofdprobleem wordt ervaren.

Het is de taak van de partners om onderzoek te doen naar thema’s die zich afspelen in de relatie. Het herkennen van persoonlijke thema’s en niet-helpende patronen binnen de relatie helpt jullie bij het werken naar een oplossing. Bij besef van deze patronen kunnen jullie samen functionele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de relatie te versterken en nieuw leven in te blazen. Jullie leren opnieuw, en met zachtere ogen te kijken naar jezelf, je partner en jullie relatie.