Skip to content

Relatietherapie

Neem direct contact met me op

“Liefde is de zoektocht naar eenheid”

Augustinus

Bij gedachten of vragen zoals:

  • Ik heb het idee dat de ander mij niet begrijpt
  • Hoe zorgen we ervoor dat de liefde weer groeit?
  • Ik mis onze intimiteit
  • Is er nog wel liefde?
  • Is het niet beter om uit elkaar te gaan?
  • Hij/zij gaat (misschien) vreemd
  • Ik heb gevoelens voor een andere man of vrouw
  • Hoe vinden wij elkaar weer?

Het uitgangspunt van relatietherapie is kijken naar herhalingen van gedrag, gevoelens, gedachten en disfunctionele patronen. Relatieproblemen komen veelal voort uit persoonlijke thema’s van het individu. Een partnerrelatie is de plek waar pijnlijke persoonlijke thema’s zich voordoen en vaak ook herhalen. Er is geen relatie die daaraan ontkomt. Het is de taak van de partners om de eigen thema’s te onderzoeken. Het kunnen thema’s zijn die hun oorsprong vinden in het gezin van herkomst die bewust of onbewust zijn opgeslagen in onszelf.

Herkennen van persoonlijke thema’s en niet-helpende patronen binnen de relatie helpt jullie bij het werken naar een oplossing. Bij besef van deze patronen kunnen jullie samen functionele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de relatie te versterken en nieuw leven in te blazen. Jullie leren opnieuw, en met zachtere ogen te kijken naar jezelf, je partner en jullie relatie.