Skip to content

Hoe kies je een therapeut of coach?

Een algemene aanname waar op wordt gehamerd, is de ‘klik’ met je therapeut en/of coach als sleutel tot succes. Dit ligt genuanceerder. Een goede professionele relatie is ontzettend belangrijk, maar er hoeft geen gevoelsmatige klik te zijn. Veel belangrijker is het om op één lijn te zitten wat betreft het doel van de begeleiding en hoe dat doel kan worden bereikt. Maak je keuze niet op basis van gevoelsmatige raakvlakken, maar op basis van de vraag of er vertrouwen is en of je het traject op een prettige manier doorloopt. Een ‘klik’ kan de valkuil hebben dat het voelt als ‘dit had een vriend(in) kunnen zijn’. Een goede therapeut kan je echter ook uitdagen op het scherpst van de snede.