Skip to content

Uitleg over Coaching en Therapie

Neem direct contact met me op

Termen zoals therapie, coaching, begeleiding en counseling zijn vaak gebruikte termen en bekende begrippen. Je kunt overspoeld raken door dit soort termen en jezelf afvragen wat van toepassing is op jouw situatie. Ik zal proberen hier helderheid in te verschaffen en onderbouwen wat ik meeneem in mijn eigen praktijk.

Therapie is een vorm van begeleiding dat vertrekt vanuit de ‘hulpvraag’ waarbij aandacht is voor het ontstaan van ongewenst gedrag of ongewenste patronen. Coaching is een vorm van begeleiding dat vertrekt vanuit de ontwikkelvraag en zich daarbij meer richt op het faciliteren van, zodat het individu groeit in de ik-competentie, zelfvertrouwen, verruimen van de mogelijkheden en vaardigheden en zijn persoonlijke kwaliteiten, passies en persoonlijkheid. Daarbij kan coaching gezien worden als een interventie binnen therapie.

Coaching en therapie bij Be Content: Een valkuil binnen de algemene therapeutische setting is dat men in hokjes wordt geplaatst en zich zegt te richten op ‘genezen’ of ‘oplossen’. Alhoewel ik van mening ben dat zij jou kunnen helpen en behandelen, is er geen aandacht voor je lot in het leven, welke taak je vervult of onderzoek dat zich richt op het individu en de eigen identiteit (wie ben ik). Door tijdens de begeleiding aandacht te schenken aan die soms pijnlijke kant van jezelf, kan er ruimte ontstaan voor wat men nog onder ogen moet zien. Het herkennen en erkennen hiervan helpt bij het maken van een transitie waar je niks van jezelf diskwalificeert maar juist accepteert en (nieuwe) vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelt die je tot een heel mens maken.

Als professional ben ik tijdens het begeleidingstraject waakzaam op de ontwikkelingspotentie van het individu of koppel. Dit betekent dat wanneer de problematieken dermate groot zijn, het gevoel van controle over het probleem, zelfsturing, of de kwaliteit van het leven minimaal is, we samen zullen kijken naar welke hulp beter bij je past. Daarbij help ik jou of jullie op weg.